ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : วิภาวรรณ แววชัยภูมิ
อีเมล : tor140544@gmail.com
ที่อยู่ : 140หมู่8 ตำบล/แขวง : หินตั้ง
อำเภอ/เขต : บ้านไผ่ จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : 40110

ผักสลัดอินทรีย์

คุณแหม่ม สลัดอินทรีย์วิถีพอเพียง

ขอนแก่น

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 80 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ผักสลัดอินทรีย์

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 OrganicThailand อยู่ระหว่างการดำเนินการ 2022-08-31 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี