ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สุภลักษณ์ อ่ำรอด
อีเมล : supalak4230@gmail.com
ที่อยู่ : 80 ตำบล/แขวง : ตาคลี
อำเภอ/เขต : ตาคลี จังหวัด : นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ : 60140

ขึ้นฉ่าย

ต้นกล้าอารีย์

นครสวรรค์

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 70 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ขึ้นฉ่าย

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 10 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี