ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กิตติศักดิ์ ยืนสุข
อีเมล : kittisak.garden09@gmail.com
ที่อยู่ : 115 หมู่10 ตำบล/แขวง : คึมใหญ่
อำเภอ/เขต : เมืองอำนาจเจริญ จังหวัด : อำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์ : 37000

ผักขจร ดอกสลิด

สวนเกษตรยืนสุข

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 50 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ผักขจร ดอกสลิด

ดอกขจร ผักปลอดภัยได้รับมาตรฐาน GAP

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี