ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ณภัสญาญ์ ช่างประะดับ
อีเมล : 2324pws@gmail.com
ที่อยู่ : 60 หมู่ 2 ต..อู่ตะเภา อ.มโนรม์ จ.ชัยนาท ตำบล/แขวง : อู่ตะเภา
อำเภอ/เขต : มโนรมย์ จังหวัด : ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : 17170

้ข้าวหมาก

วิสาหกิจุชุมชนกลุ่มบ้านดอนสำโรง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 10 บาท/กระปุก

ปริมาณทั้งหมด : 2000 กระปุก

รายละเอียดสินค้า : ้ข้าวหมาก

อาหารเพื่อสุภาพ 

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี