ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สิริพิชัย ทองรอด
อีเมล : tongrodnote@gmail.com
ที่อยู่ : -

น้ำจิ้มแจ่วปลาร้า

บ้านขุนช้าง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 220 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 10 ถุง

รายละเอียดสินค้า : น้ำจิ้มแจ่วปลาร้า

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 อย. 72-2-03952-2-0012

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี