ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นาย ณัฏฐ์พัชรกร พานิชปฐม
อีเมล : npkae79@gmail.com
ที่อยู่ : 28/9 ม.4 ตำบล/แขวง : แก่งเสี้ยน
อำเภอ/เขต : เมืองกาญจนบุรี จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 71000

มะเขือเปราะพันธุ์

บ้านสวนณัฐ เกษตรอินทรีย์

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 35 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 30 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : มะเขือเปราะพันธุ์

มะเขือเปราะอินทรีย์    

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 PGS รอการตรวจสอบ PGS 2023-12-31 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ

โปรโมชั่น :

ไม่มี