การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13- 14 กุมภาพันธ์ 2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 13- 14 กุมภาพันธ์ 2562

 

สุราษฎร์ธานี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (มกอช.)

2019-02-13

ดาวน์โหลดเอกสาร