การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบตามสอบสินค้าเกษตรบนระบบคลาวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2561

โรงแรมคุ้มภูคำ

มกอช

2018-07-18

ดาวน์โหลดเอกสาร