การอบรมการใช้งานระบบการตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซต์ตลาดออนไลน์ DGT Farm ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561  ณ โรงแรมนานาชาติ จังหวัดชลบุรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จัดอบรมระบบตามสอบสินค้าเกษตรสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก

ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2561  ณ โรงแรมนานาชาติ จังหวัดชลบุรี

โรงแรมนานาชาติ บางแสน จังหวัดชลบุรี

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

2018-04-03

ดาวน์โหลดเอกสาร