1 ออเดอร์ สั่ง 2 กล่องขึ้นไป ลดกล่องละ 10 บาท

ประเภทโปรโมชั่น : ส่วนลดใบสั่งซื้อ

รูปแบบโปรโมชั่น : ยอดสั่งซื้อเกิน 1300 บาท ได้รับส่วนลด 20 บาท

รายละเอียดโปรโมรชั่น : 1 ออเดอร์ สั่งซืัอสองกล่องขึ้นไป ลด 20 บาท

วันเริ่มต้นโปรโมรชั่น : 2026-07-04

วันสิ้นสุดโปรโมรชั่น : 2027-07-04