ซื้อ 1000 บาท ลด 5%

ประเภทโปรโมชั่น : ส่วนลดสินค้า

รูปแบบโปรโมชั่น : ยอดสั่งซื้อเกิน 1000 บาท ได้รับส่วนลด x บาท

รายละเอียดโปรโมรชั่น : ซื้อ 1000 บาท ลด 5%

วันเริ่มต้นโปรโมรชั่น : 2023-01-01

วันสิ้นสุดโปรโมรชั่น : 2023-12-31