ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดอนตะโหนด
อีเมล : eak407@hotmail.com
ที่อยู่ : 40/1 ม.7 ตำบล/แขวง : โพทะเล
อำเภอ/เขต : ค่ายบางระจัน จังหวัด : สิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ : 16150

ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 บ้านดอนตะโหนด

วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดอนตะโหนด

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 12000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 บ้านดอนตะโหนด

ข้าวหอม นุ่ม น่าทาน เหมาะสำหรับผู้ที่รักสุขภาพ

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี