วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดอนตะโหนด

ข้อมูลติดต่อเรา


เบอร์โทร:

0898065046

ที่อยู่:

40/1 ม.7

วิสาหกิจชุมชนข้าวปลอดสารพิษบ้านดอนตะโหนด

โพทะเล ค่ายบางระจัน

สิงห์บุรี 16150

อีเมล์:

eak407@hotmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 09-4401-2551 58-17-0003 2022-03-18 ข้าว [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง