ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สุมณฑา เหล่าชัย
อีเมล : sumontha_8@hotmail.com
ที่อยู่ : 108 ม.18 ตำบล/แขวง : วังหลวง
อำเภอ/เขต : เสลภูมิ จังหวัด : ร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ : -

ข้าวท่อนสามสุข

ข้าวอินทรีย์ อารยะฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 40 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 200 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวท่อนสามสุข

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand กษ 09900045934000001 2020-12-30 ข้าว ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี