ข้าวอินทรีย์ อารยะฟาร์ม

ข้อมูลติดต่อเรา108 ม.18

สุมณฑา เหล่าชัย

วังหลวง เสลภูมิ

ร้อยเอ็ด

089-2748884

sumontha_8@hotmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic Thailand กษ 09900045934000001 2020-12-30 ข้าว (*เบอร์โทรศัพท์ติดต่อไม่ได้) [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง