ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ดวงดาว ทูริโอโส ไนอาเร็ตตี้
อีเมล : duangdao_dd@hotmail.com
ที่อยู่ : 164 ม.4 ตำบล/แขวง : หัวเสือ
อำเภอ/เขต : แม่ทะ จังหวัด : ลำปาง
รหัสไปรษณีย์ : 52150

ดวงดาว

ข้าวอินทรีย์

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กล่อง

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 120 บาท/กล่อง

ขนาดบรรจุ : 1 กล่อง

ปริมาณทั้งหมด : 100 กล่อง

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ดวงดาว

จมูกข้าวกล้องงอกผสมธัญพืช

สินค้าดี มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน

ขนาดบรรจุ 500 กรัม / แพ็ค

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี