ข้าวอินทรีย์

ข้อมูลติดต่อเรา164 ม.4

ดวงดาว ทูริโอโส ไนอาเร็ตตี้

หัวเสือ แม่ทะ

ลำปาง 52150

081-7243581

duangdao_dd@hotmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic 09-900052000000001 2020-12-31 ได้รับการรับรอง