ส้มโอขาวใหญ่ อัมพวาแท้100% ส่งตรงจากสวน

สวนส้มโอวาสนา

ข้อมูลติดต่อเรานายวิชา พัฒจันทร์หอม

46/1 ม.1

แควอ้อม อัมพวา

สมุทรสงคราม 75110

0906485458

wicha792omy@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 ไม่มีใบรับรอง - อบรม DGT จ.สมุทรสงคราม
2 GAP มะพร้าว อยู่ระหว่างขอการรับรอง อบรม DGT จ.สมุทรสงคราม