สยามทวาร์อู่ทอง สินค้าชุมชน เพื่อชุมชน

SIAMTAWAUTHONG

ผู้นำนวัตกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป ตามโครงการยกระดับเกษตรกรไทย สู้ผู้ค้าออนไลน์มืออาชีพ

ข้อมูลติดต่อเราณัฐนันท์ สมพรสุขสวัสดิ์

40 ม.9 บ้านศรีสรรเพชญ์

อู่ทอง อู่ทอง

สุพรรณบุรี 72160

0812398356

natranannaruk@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 otop otop
2 มาตรฐานอาหารปลอดภัย TRCS62/11022 ซอสพริกเผา