ปลูกและดูแลเชิงอินทรีย์

ทุเรียนป่าละอู สวนศรีละอู

ทุเรียนป่าละอูคุณภาพที่เป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่าง

ข้อมูลติดต่อเรา127 ม.2

เชิงชาย หอมดี

ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์ 77110

0871566417

iahc989@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36470745111 2022-08-10 ยื่นต่อใบรับรอง ตาติดต่อ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 GI อยู่ระหว่างขอการรับรอง 2022-09-09 [ดูไฟล์] อยู่ระหว่างขอการรับรอง