ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : เรืองรอง สุวรรณ์การ
อีเมล : jackeazy@hotmail.com
ที่อยู่ : 21 หมู่ 5 ตำบล/แขวง : จอมหมอกแก้ว
อำเภอ/เขต : แม่ลาว จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250

ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ไพศาลสุวรรณ์

ไร่ไพศาลสุวรรณ์ เกษตรอินทรีย์

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 90 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 2000 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ไพศาลสุวรรณ์

จำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิค

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี