ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : อัมพร หวานซึ้ง
อีเมล : baanmong@hotmail.com
ที่อยู่ : 19/4 ม.4 ตำบล/แขวง : หมอกจำแป่
อำเภอ/เขต : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58000

ไวน์องุ่น

ไร่หวานซึ้ง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 550 บาท/ขวด

ปริมาณทั้งหมด : 100 ขวด

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ไวน์องุ่น

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี