ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : อัมพร หวานซึ้ง
อีเมล : baanmong@hotmail.com
ที่อยู่ : 19/4 ม.4 ตำบล/แขวง : หมอกจำแป่
อำเภอ/เขต : เมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ : 58000

องุ่นอินทรีย์

ไร่หวานซึ้ง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 250 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : องุ่นอินทรีย์

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งต่อหน่วยนับสินค้า
ค่าจัดส่ง 80 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม

โปรโมชั่น :

ไม่มี