ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : เรืองรอง สุวรรณ์การ
อีเมล : jackeazy@hotmail.com
ที่อยู่ : 21 หมู่ 5 ตำบล/แขวง : จอมหมอกแก้ว
อำเภอ/เขต : แม่ลาว จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57250

ข้าวกล้องหอมมะลิ ไพศาลสุวรรณ์

ไร่ไพศาลสุวรรณ์ เกษตรอินทรีย์

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 2000 กิโลกรัม

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : ข้าวกล้องหอมมะลิ ไพศาลสุวรรณ์

ข้าวกล้องหอมมะลิปลอดภัย

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี