ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : แสงเพชร สิทธิสุรินทร์
อีเมล : saenphat.sit@gmail.com
ที่อยู่ : 57 ม.6 ตำบล/แขวง : บ้านด้าย
อำเภอ/เขต : แม่สาย จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57220

ข้าวเหนียวดำ

บ้านสวน ฟิว ฟอร์

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวเหนียวดำ

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 OTOP - 2023-12-31 - อยู่ระหว่างตรวจสอบ

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 1 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 30 บาท
จำนวน 2 ถึง 2 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 40 บาท
จำนวน 3 ถึง 3 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 50 บาท
จำนวน 4 ถึง 4 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 60 บาท
จำนวน 5 ถึง 5 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 70 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี