ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : น้อย ไชยชนะ
อีเมล : noi24691@gmail.com
ที่อยู่ : 71 ม.4 ตำบล/แขวง : บางกล่ำ
อำเภอ/เขต : บางกล่ำ จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : 90110

ผักบุ้ง

ป้าน้อยผักปลอดสารพิษ

สงขลา

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 40 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ผักบุ้ง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ039-00137433297369 2021-05-02 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี