ส่วนลด

ประเภทโปรโมชั่น : ส่วนลดใบสั่งซื้อ

รูปแบบโปรโมชั่น : ยอดสั่งซื้อเกิน 1000 บาท ได้รับส่วนลด 20 บาท

รายละเอียดโปรโมรชั่น : ซื้อสินค้าครบทุก 1000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด มูลค้า 20 บาท / 1 ใบการสั่งซื้อ

วันเริ่มต้นโปรโมรชั่น : 2022-12-31

วันสิ้นสุดโปรโมรชั่น : 2023-02-28