ผักปลอดสารพิษ

ป้าน้อยผักปลอดสารพิษ

ผัดสด อร่อย ปลอดสารพิษ

สินค้า

ข้อมูลติดต่อเรา71 ม.4

น้อย ไชยชนะ

บางกล่ำ บางกล่ำ

สงขลา 90110

0862933427

noi24691@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ039-00137433297369 2021-05-02 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง