ทุเรียนภูเขาไฟ

ทุเรียนภูเขาไฟสวนบุญอุดม

เบอร์โทร:

0933538055

ที่อยู่:

148 บ้านชำม่วง หมู่5

กัญญาภัทร บุญเพ็ง

ชำ กันทรลักษ์

อีเมล์:

mini_in_poo@hotmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36523622111 2023-08-03 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 GI สช 61100112 2023-10-25 [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง