ตะไคร้

สินค้า


ราคา 15 บาท / กิโลกรัม
ราคา 100 บาท / กิโลกรัม
ราคา 150 บาท / กิโลกรัม

ข้อมูลติดต่อเรา96 หมู่ 8 หมู่บ้านโป่งเจริญ

กษิณ สมุทรสาคร

นาแขม เมืองเลย

เลย 42000

0865069598

pb.publicz@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03900133449237036 2024-03-13 ผัก (ตะไคร้) [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง