ตะไคร้

สินค้า


ราคา 15 บาท / กิโลกรัม
ราคา 100 บาท / กิโลกรัม

ข้อมูลติดต่อเรากษิณ สมุทรสาคร

96 หมู่ 8 หมู่บ้านโป่งเจริญ

นาแขม เมืองเลย

เลย 42000

0865069598

pb.publicz@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 GAP กษ 03900133449237036 ผัก (ตะไคร้)