ถั่งเช่า ORGANIC 100%

ข้อมูลติดต่อเรานายปภาน อัศเวศน์

78/1 ซ.2บำรุงราษฎร์

วัดเกต เมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ 50000

0644921272 , 0902091355

papeei24@gmail.com

มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข ประเภทสินค้า
1 Organic Thailand TAS 5270