สด มีคุณภาพ ปลอดภัย

ฟาร์มดำรักษ์

เบอร์โทร:

0899772341

ที่อยู่:

50 หมูที่ 3

สาริมะ ดำรักษ์

คลองใหญ่ ตะโหมด

อีเมล์:

sarima977@gmail.com


มาตรฐานสินค้า

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 03-9001-36420401108 2023-10-31 เงาะ [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
2 GAP กษ 03-9001-2552-36420401126 2023-11-25 มังคุด [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง
3 GAP กษ 03-9001-2552-36420401128 2023-11-25 ลองกอง [ดูไฟล์] ได้รับการรับรอง