ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : พิมพร แจ่มโพธิ์
อีเมล : pimporm4213@gmail.com
ที่อยู่ : 394/5 ม.3 ตำบล/แขวง : หนองตูม
อำเภอ/เขต : กงไกรลาศ จังหวัด : สุโขทัย
รหัสไปรษณีย์ : ุ64170

กล้วยม้วน

pimporn banana

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 30 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 100 ถุง

รายละเอียดสินค้า : กล้วยม้วน

กล้วยม้วนมีจำหน่ายเป็นถุงๆละ  30  บาทมีนำ้หนัก 120 กรัม 1 กล่องมื 15 ถุง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี