ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : หสม. สวนในเวียง
อีเมล : prasit.tul@gmail.com
ที่อยู่ : 186 หมู่ 5 ต. ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า ตำบล/แขวง : ป่างิ้ว
อำเภอ/เขต : เวียงป่าเป้า จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57170

ชุดชาลำไย (5 กล่อง)

สวนในเวียง

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 1950 บาท/แพ็ค

ปริมาณทั้งหมด : 1000 แพ็ค

รายละเอียดสินค้า : ชุดชาลำไย (5 กล่อง)

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 Organic C006/61 2021-08-31 มาตรฐาน Canada (Is registered as a certified operator according to the Canada Organic Regime) ได้รับการรับรอง
2 Organic E012/61 2021-08-31 มาตรฐานยุโรป (EU) (Is registered as a certified operator according to ACT Organic Standards deemed equivalent to the Regulation (EC) no.834/2007) ได้รับการรับรอง
3 GMP กษ 03-9023-2550-02380628600 2021-08-31 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น : a

ยอดสั่งซื้อเกิน 1950 บาท ได้รับส่วนลด 450 บาท