ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : เอนก นาเสงี่ยม
อีเมล : anek0026@gmail.com
ที่อยู่ : 159 m.9 ตำบล/แขวง : อ่างทอง
อำเภอ/เขต : เชียงคำ จังหวัด : พะเยา
รหัสไปรษณีย์ : 56110

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand, ข้าว

ข้าวมะลินิล สุรินทร์

วรินทร์ฟาร๋ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 120 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 10 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : วรินทร์ฟาร๋ม

เมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมือง


1.ข้าวเหนียวก่ำ:-(อุบล) 0 กก.
2.ข้าวเหนียวดำ 2 กก.
3.ข้าวก่ำเปลือกขาว 9กก.
4.ข้าวหอมใบเตย 8กก.
5.ข้าวมะลินิลสุรินทร์ 14กก.
6.ข้าวเจ้ามะลิแดง 24กก.
7.ข้าวเหนียวแดง 15กก.
8.ข้าวเจ้าหอมมะลิดำ 100กก.
9.ข้าวเหนียวหอมทุ่ง 10กก.
10.ข้าวเหนียวเขี้ยวงู 8 กก.