ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บริษัท รอยัล พรีเชียส อโกร จำกัด
อีเมล : Princessduck253000@gmail.com
ที่อยู่ : 777 ชั้น 4 หมู่ที่4 ตำบล/แขวง : บางขุนกอง
อำเภอ/เขต : บางกรวย จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11130

มาตรฐานที่ได้รับ

GMP, ฮาลาน

จมูกข้าวกล้องหอมมะลิ

Qrice

นนทบุรี

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 46 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 10 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : Qrice