ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บริษัท รอยัล พรีเชียส อโกร จำกัด
อีเมล : Princessduck253000@gmail.com
ที่อยู่ : 777 ชั้น 4 หมู่ที่4 ตำบล/แขวง : บางขุนกอง
อำเภอ/เขต : บางกรวย จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : 11130

มาตรฐานที่ได้รับ

GMP, ฮาลาน

ข้าวหอมมะลิ

Qrice

นนทบุรี

ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 1599 บาท/กระสอบ

ขนาดบรรจุ : 48 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 6 กระสอบ

รายละเอียดสินค้า : Qrice

ข้าวขาวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 ใหม่