ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ภัทธนี คชวงศ์
อีเมล : kuankochawong@gmail.com
ที่อยู่ : บ้านเรียนรู้ สวนพ่อเฒ่า 174 หมู่ที่ 1 ตำบล/แขวง : วังอ่าง
อำเภอ/เขต : ชะอวด จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : 80180

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ไวน์

ไวน์เมรี

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 400 บาท/ขวด

ปริมาณทั้งหมด : 300 ขวด

รายละเอียดสินค้า : ไวน์เมรี

ไวน์เมรี เป็นไวน์สมุนไพร ผลิตจากน้ำผลไม้มะม่วงหาว มะนาวโห่ หมักบ่มให้เกิดอัลกอฮอล์และตกตะกอนตามธรรมชาติไม่ต่ำกว่า 12 เดือน โดยควบคุมอุณหภูมิ ไม่ใช้สารเร่งใดๆ เป็นไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ อัลกอฮอล13%