ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กมลทิพย์ ไชยพรหม
อีเมล : kamonthip@hotmail.com
ที่อยู่ : 39 ม.4 ตำบล/แขวง : พญาแก้ว
อำเภอ/เขต : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
รหัสไปรษณีย์ : -

น้ำลำไย พญาแก้ว

บ้านพญาแก้ว

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 10 บาท/ขวด

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 ขวด

สินค้าหมด

รายละเอียดสินค้า : น้ำลำไย พญาแก้ว

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : สินค้านี้ยังไม่ได้ระบุวิธีจัดส่ง

โปรโมชั่น :

ไม่มี