ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กมลทิพย์ ไชยพรหม
อีเมล : kamonthip@hotmail.com
ที่อยู่ : 39 ม.4 ตำบล/แขวง : พญาแก้ว
อำเภอ/เขต : เชียงกลาง จังหวัด : น่าน
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

ลำไยอบแห้ง

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 450 บาท/กรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กรัม

รายละเอียดสินค้า :