ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บริษัท บี พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อีเมล : kaewmalai@gmail.com
ที่อยู่ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand, GAP

ชาตะไคร้

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 20 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 35 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 20 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 10000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า :

ตะไคร้แห้งตัดใบ