ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : บริษัท บี พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
อีเมล : kaewmalai@gmail.com
ที่อยู่ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand, GAP

ต้นตะไคร้

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 16 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 20000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า :

ตะไคร้สด