ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สนธยา ตรีสุทธิผล
อีเมล : 0831587955@gmail.com
ที่อยู่ : 59/4 ม.3 ตำบล/แขวง : บ้านม้า
อำเภอ/เขต : บางปะหัน จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ : 13220

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านม้า

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 35 บาท/ถุง

ปริมาณทั้งหมด : 100 ถุง

รายละเอียดสินค้า :

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

โปรโมชั่น :

ไม่มี