ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กองศรี เทศไทย
อีเมล : kongsi@hotmail.com
ที่อยู่ : 72 ม.4 ตำบล/แขวง : กำแมด
อำเภอ/เขต : กุดชุม จังหวัด : ยโสธร
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์

ขวัญยโสธร

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 250 บาท/ถุง

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 ถุง

รายละเอียดสินค้า : ขวัญยโสธร