ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ปาริชาติ เทพเจริญ
อีเมล : parichad@hotmail.com
ที่อยู่ : ไชโยฟาร์มเห็ด ตำบล/แขวง : ท่าข้าม
อำเภอ/เขต : พุนพิน จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

เห็ด

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 20 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 20 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า :