ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : ยอดหญิง พรชัยสิทธิ์
อีเมล : mildyning@hotmail.com
ที่อยู่ : 17 หมู่ 1 ตำบล/แขวง : บางตลาด
อำเภอ/เขต : คลองเขื่อน จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ : 24110

พริกขี้หนูแดง

สวนพรชัย

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 180 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 50 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : พริกขี้หนูแดง

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
ไม่พบมาตรฐานสินค้า

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ

โปรโมชั่น :

ไม่มี