ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นายภาณุสิทธ์ มั่นคง
อีเมล : Phanusit.mankong@gmail.com
ที่อยู่ : 209 หมู่ 3 ตำบล/แขวง : ชอนไพร
อำเภอ/เขต : เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัด : เพชรบูรณ์
รหัสไปรษณีย์ : 67000

ข้าวหอมมะลิ

ไร่ตะวัน

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 50 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวหอมมะลิ

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 PGS 3280 2023-07-15 ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : Free

โปรโมชั่น :

ไม่มี