ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นักสิทธิ์ อุ่นจิต
อีเมล : mociby@gmail.com
ที่อยู่ : 136 ม.1 ตำบล/แขวง : คอโค
อำเภอ/เขต : เมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

ข้าวไรซ์เบอรี่

คอร์โค

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 500 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 60 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 500 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : คอร์โค

ข้าวทุกสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่ตำบลคอโค โดยภูมิประเทศปลูกข้าวได้ผลผลิตปีละครั้ง จำกัดด้วยธรรมชาติคือน้ำ นาน้ำฝนจะได้ผลผลิตก็ต่อเมื่อมีฝน นั่นคือเสน่ห์ที่ทำให้ผลผลิตข้าวหอมดอกมะลิจากสุรินทร์มีรสชาด หอม นุ่ม อร่อย ยิ่งเมื่อปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์ตามวิถีของชุมชน  ไม่เพียงแต่หอม นุ่มอร่อย ยังมีสรรพคุณและให้คุณค่าตามโภขนาการของข้าวแต่ละสายพันธุ์ที่ปลูก มีคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภายในกลุ่ม (ICS) ที่มีความรู้ในเรื่องเกษตรอินทรีย์ คอยตรวจแปลงและให้ความรู้ปรึกษากับสมาขิก เพื่อให้ได้มาซึ่ง อาหารที่ดีมีคุณภาพส่งต่อผู้บริโภคอย่างมั่นใจ