ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : นักสิทธิ์ อุ่นจิต
อีเมล : mociby@gmail.com
ที่อยู่ : 136 ม.1 ตำบล/แขวง : คอโค
อำเภอ/เขต : เมืองสุรินทร์ จังหวัด : สุรินทร์
รหัสไปรษณีย์ : -

มาตรฐานที่ได้รับ

Organic Thailand

ข้าวไรซ์เบอรี่

คอรโค

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 100 บาท/กิโลกรัม

ขนาดบรรจุ : 1 กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 1000 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : คอรโค

  1. มีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์รับรอง
  2. เป็นข้าวนาปีปลูกได้ปีละครั้งจึงทำให้ข้าวมี่คุณค่าโภชนาการสูง และหอม นุ่ม อร่อยเ มื่อหุงสุข
  3. สต้อกเป็นข้าวเปลือกได้รับการสั่งซื้อจึงทำการสีและบรรจุถุงทันที่ภายใน 24 ชั่งโมง จึงทำให้ข้าว หอม นุ่ม อร่อย และมีคุณค่าโภชนาการสูง