ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : สมศักดิ์ ยมะสมิต
อีเมล : adirughe@gmail.com
ที่อยู่ : 137 หมู่ 1 ตำบล/แขวง : เที่ยงแท้
อำเภอ/เขต : สรรคบุรี จังหวัด : ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : 17140

ข้าวขาว กข 43

แฮบปี้อังเคิลฟาร์ม

ทุกจังหวัด

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 55 บาท/กิโลกรัม

ปริมาณทั้งหมด : 500 กิโลกรัม

รายละเอียดสินค้า : ข้าวขาว กข 43

ข้าวขาว กข 43

มาตรฐานที่ได้รับ

ลำดับ ชื่อมาตรฐาน หมายเลข วันหมดอายุ รายละเอียด ใบรับรอง สถานะ
1 GAP กษ 09-4401-18-007-9000001 2567-05-17 ข้าว ได้รับการรับรอง

ช่องการจัดส่งสินค้า : ทางร้านจะจัดส่งให้ตามช่องทางที่เหมาะสม

ค่าจัดส่ง : คิดค่าจัดส่งตามจำนวนหน่วยนับสินค้าที่สั่งซื้อ
จำนวน 1 ถึง 1 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 25 บาท
จำนวน 2 ถึง 2 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 30 บาท
จำนวน 3 ถึง 3 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 35 บาท
จำนวน 4 ถึง 4 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 40 บาท
จำนวน 5 ถึง 5 กิโลกรัม ค่าจัดส่ง 45 บาท

โปรโมชั่น :

ไม่มี