ย้อนกลับ

ข้อมูลร้านค้า

ชื่อ - นามสกุล : กติญา เลี้ยงสกุลเวทย์
อีเมล : Katiya_@hotmail.com
ที่อยู่ : สำนักงานเกษตรอำเภอวังวิเศษ ตำบล/แขวง : อ่าวตง
อำเภอ/เขต : วังวิเศษ จังหวัด : ตรัง
รหัสไปรษณีย์ : 92220

มาตรฐานที่ได้รับ

GAP

น้ำผึ้งแท้100%

คน พึ่ง ป่า

ทุกจังหวัด

ขนาดบรรจุ 400 กรัม

ราคาต่อหน่วย(บาท) : 400 บาท/ขวด

ขนาดบรรจุ : 400 กรัม

ปริมาณทั้งหมด : 100 ขวด

รายละเอียดสินค้า : คน พึ่ง ป่า